RADOVI

 

Knjige, poglavlja u knjigama, radovi u časopisima,

radovi u zbornicima skupova, ostale vrste radova

Radovi

Objavljene knjige

 

Per molti versi

Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento

La forza della fragilità

Versi diversi

OBJAVLJENI RADOVI

 

Prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić autorica je više od stotinu objavljenih znanstvenih i stručnih radova u RH i u inozemstvu u kojima iskazuje svoj znanstveni i stručni interes tako da se za nju može kazati da je sveučilišna profesorica i znanstvenica prepoznatljiva rukopisa i profiliranog interesa. Većina njezinih objavljenih radova kreće se u obzoru istraživanja domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata usmjerenih ponajprije na književnost u drugoj polovici 20. stoljeća koju su stvarali i stvaraju pripadnici talijanske nacionalne zajednice u Istri i na Kvarneru pišući na standardnom talijanskom jeziku i dijalektima (istromletačkom i istriotskom/istroromanskom).

Talijanska zajednica u Istri i Rijeci autohtona je nacionalna i etnička zajednica na istarsko-kvarnerskom području koja je svojim kulturnim naslijeđem i lokalnim istriotskim i istromletačkim dijalektima pridonijela stvaranju multietničkoga identiteta tog teritorija i predstavlja most između triju država Hrvatske, Slovenije i Italije.

Istromletački dijalekt, odnosno istroveneto kako ga nazivaju njegovi govornici odnedavno je dio zaštićene nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske (09./2021.) i Republike Slovenije (07./2021.).

Istriotski govori (istrioto), odnosno variante govora u Rovinju, Balama, Vodnjanu, Galižani, Šišanu, a donedavno i u Fažani postale su 2023. godine zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Književnost talijanske nacionalne zajednice Istre i Kvarnera o kojoj se pisalo rijetko, sporadično, samo u nekim posebnim prilikama i samo o nekim piscima čini kulturološki iznimno važnu i vrijednu sastavnicu hrvatskoga, slovenskoga i talijanskog kulturnog prostora jer izražava i potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta ponajprije stoga što teritorij istarskog poluotoka pripada trima državama: Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Istra teritorijalno obuhvaća 3.558 km², od čega je 3.135 km² (88 % površine) u Hrvatskoj, 385 km² u Sloveniji i 38 km² u Italiji. (Izvor: Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod M. Krleža, 2005., str. 337). Najveći dio hrvatskog dijela poluotoka zauzima Istarska županija a manji Primorsko-goranska županija (istočna obala Istre uz Kvarner tzv. Liburnijsko primorje).

Imajući to u vidu često se kaže da su države samo geografski pojmovi i da se kroz kulturu najbrže uspostavljaju komunikacije jer kultura ima svoj univerzalno prepoznatljiv komunikacijski kanal i modalitet preko kojega se uspješno nadilaze sve barijere koje postavljaju granice država.

Nastavno na prethodno rečeno citirati ćemo u prijevodu sa slovenskog riječi dr.sc. Milana Bufona, društvenog geografa i etnologa sa Instituta za lingvističke studije u Kopru i profesora na sveučilištu Primorska u Kopru koji za Istru kaže: “No, kako god okrenuli stvari, ne možemo zanemariti činjenicu da Istra ostaje relativno homogeno povijesno i kulturno područje. Ovo područje sada dijele tri neovisne države, pa iako je njihov “istarski” udio vrlo različit u demografskom i teritorijalnom smislu, također je točno da su u sve te tri cjeline prisutni svi osnovni elementi istarskog identiteta.” (Bufon Milan, Istra: Novi problemi starih regij, Annales 3, 1993., ISSN 1408-533X, str. 201).

Istra je tijekom čitave svoje povijesti bila mjesto dodira mnogih naroda i prožimanja kultura koje su svojom prisutnošću, običajima i radom, ostavile trag kojeg današnji stanovnici Istre nastoje sačuvati, oplemeniti i osuvremeniti, a što je zacrtano i u dokumentu Istarske županije – Regione Istriana naziva “Istarska kulturna strategija – Strategia culturale istriana” ili kolokvijalno nazvanog IKS 1, 2, 3, u kojem su u petogodišnjim ciklusima počevši od 2009. godine definirani ciljevi kulturnog razvitka zavičajnog ili regionalnog identiteta temeljenog na tradiciji i baštini. Istarska kulturna strategija dugoročni je dokument koji predstavlja putokaz razvoja i polazište za provedbu kulturne politike u Istri.

Zavičaj određuje naš govor i identitet pa proces učenja i poučavanja treba prilagoditi zemljopisnim osebujnostima i kulturnoj baštini kraja u kojem se škola nalazi jer to utječe na uspješnost nastave (Težak Stjepko, 1996). Književnost pripadnika talijanske nacionalne zajednice Istre i Kvarnera kulturološki vrijedna je i za izučavanje istarske zavičajne književnosti kao temeljnog dijela književnog odgoja i obrazovanja i interkulturalnosti te uključenje tih sadržaja u nastavni program. Zavičajna nastava jedan je od ključnih mehanizama u boljem poznavanju Istre, njezine povijesti, tradicije, kulturne baštine i kulture te očuvanja i zaštite istarskog identiteta čija posebnost proizlazi iz geografskog položaja Istre koja je stoljećima bila granica različitih država i kao takva mjesto miješanja raznih kultura i jezične raznolikosti.

Podsjećamo pri tome i da je Zavičajna nastava projekt koji je pokrenula Istarska županija – Regione Istriana čija je implementacija i institucionalizacija započela 2014. godine uključenjem zavičajnosti, odnosno zavičajnih sadržaja i tradicijske kulture, najprije u predškolske ustanove a potom narednih godina i u školske kurikulume osnovnih i srednjih škola s ciljem očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, regionalnog bogatstva i regionale posebnosti. Zavičajni sadržaji podrazumijevaju poučavanje i učenje o obilježjima zavičaja u kojem učenici žive tj. zavičajne kulturološke, etnografske, zemljopisno-povijesne, jezične, umjetničke i druge posebnosti.

U tom kontekstu valja istaknuti i da je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dodijelilo prof.dr.sc. Deghenghi Olujić u 2018. godini sveučilišno priznanje za uvođenje istarskih zavičajnih književnih sadržaja u kolegije talijanske i dječje književnosti koje je ona na tom sveučilištu predavala niz godina.

Radovi su joj objavljeni u Hrvatskoj, Belgiji, Italiji, Njemačkoj, SAD, Sloveniji i Srbiji i citirani u zemlji i u inozemstvu. Bibliografski podatci o svim objavljenim radovima prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić uneseni su u online bazu Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) i javno dostupni na mrežnoj adresi https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/110840. Ova ranija verzija CROSBI-ja bila je aktivna za unos i ažuriranje podataka do 07.07.2023. godine, a sada je moguće samo pregledavanje unesenog do tog datuma. Ta “neaktivna” verzija CROSBI-ja uz bibliografske zapise radova sadrži pridružene i pohranjene cjelovite tekstove radova kao zasebne datoteke, dok u novoj migriranoj verziji CROSBI-ja u CroRIS toga više nema. Unos novih podataka o radovima i uređivanje postojećih nakon 07.07.2023. vrši se isključivo na CroRIS platformi.

Migracijom CROSBI-ja u CroRIS informacijski sustav znanosti RH (08.07.2023.) svi su bibliografski podatci o radovima prof.dr.sc. Deghenghi Olujić uneseni u prethodnu verziju CROSBI-ja prebačeni i dostupni u CroRIS CROSBI modulu na mrežnoj adresi:  https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/16113

Ukratko o CroRIS informacijskom sustavu. CroRIS je novi nacionalni informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske koji osigurava sveobuhvatne i cjelovite informacije o svim elementima sustava znanosti u RH. Akronim CroRIS dolazi od engleskog naziva Croatian Research Information System. CroRIS objedinjuje veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Programski moduli CroRIS-a povezani su sa drugim nacionalnim i međunarodnim informacijskim sustavima. Vlasnik CroRIS-a i podataka u njemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO). Znatan dio informacija iz CroRIS-a javno je dostupan za pregled, dok unos i sve izmjene podataka izvršavaju autorizirani korisnici koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Ukratko o CroRIS-CROSBI modulu. Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI jedan je od CroRIS modula Informacijskog sustava znanosti RH u kojem se na jednom mjestu prikupljaju bibliografski podatci o znanstvenoj i stručnoj publicistici osoba iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. CROSBI zapisi jednoznačno su pridruženi matičnom broju znanstvenika, instituciji, znanstvenom projektu i znanstvenom području, što daje velike mogućnosti pretraživanja putem web sučelja, pregledavanja i izrade raznih vrsta izvještaja i analiza. Brojni filteri korisnicima omogućavaju izdvajanje i prikaz samo odabranih vrsta radova. Zapisi koji su migrirani iz prijašnjeg CROSBI-ja u CroRIS-CROSBI imaju u zapisu oznaku “izvor podataka: crosbi”. Zapisi koji su uneseni u novi CroRIS-CROSBI (nakon 07.07.2023.) imaju u zapisu oznaku “izvor podataka: croris”. Bibliografski podatci o publikacijama uneseni u CroRIS-CROSBI javno su dostupni pod CC0 licencijom (Creative Commons 0), dok je za unos i uređivanje zapisa potrebna autorizacija. CroRIS informacijski sustav znanosti RH i na ovaj način omogućava i promovira otvorenu znanost, vidljivost i javnu dostupnost podataka. [Preporuka Komisije (EU) 2018/790 оd 25. travnja 2018.]

     

Objavljeni radovi prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić u ovom popisu grupirani su i prikazani kronološki po godini njihove objave, a unutar godine silaznim redoslijedom od novijih ka starijima.

2023. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Recenzija knjige s radnom bilježnicom “Iera na olta… Raccolta di fiabe per bambini”, autorice Alessandre Civitico Božić, Zajednica talijana iz Bala, Bale/Valle, 2023., ISBN 978-953-48077-6-7, str. 4-5.

DEGHENGHI OLUJIĆ, E., I percorsi istriani di Paolo Rumiz, u zborniku radova sa istimenog međunarodnog znanstvenog skupa “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana VII. / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico VII”  održanog u Zadru 25.-27.10.2018. (uredile: Nedjeljka Balić-Nižić, Ana Bukvić i Nives Zudič Antonič), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2023., ISBN 978-953-331-471-6, str. 21-40.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor zbirci pjesama Complici visioni autora Enza Santesea i Giacoma Scottija, Battello stampatore, Trieste, 2023., ISBN 978-88-32109-85-6, str. 11-21.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor zbirci pjesama Intùi cursaruòi (Nelle venature delle rocce) autora Libera Benussija, Comunità degli Italiani di Sissano, Šišan/Sissano, 2023., ISBN 978-953-58256-9-2, str. 5-17.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Recenzija knjige “Tradurre e non tradire. Riflessioni teoriche e analisi testuali” autorica Rite Scotti Jurić i Lorene Lazarić, u časopisu «La Battana», br. 228., EDIT,  Rijeka, 2023., ISSN 0522-473X, str. 115-121.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il ricettario di casa Marchig, u e-časopisu «Il Ponte rosso», br. 89, Associazione culturale Il Ponte rosso, Trst, 2023., str. 12-15.

2022. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il personaggio immaginario e metaforico italiano più conosciuto nel panorama letterario mondiale: chi è Pinocchio?, u časopisu «La Battana», br. 225, EDIT, Rijeka, 2022., ISSN 0522-473 X, str. 56-79.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Recenzija knjige “Elementi di letteratura in chiave interculturale” autorice Nives Zudič Antonič, Edizioni Unione Italiana i Università Popolare di Trieste, Capodistria – Trieste, 2022., ISBN 978-961-93870-3-0, str. 199-201.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il Protestantesimo istriano in due opere di Fulvio Tomizza u zborniku radova sa međunarodnog znanstveno-stručnog skupa
“500 godina Flaciusa” održanog u Puli 26.-27.11.2020. god. (uredile: Maja Ćutić Gorup, Nataša Urošević, Marina Schumann), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2022., ISBN 978-953-8278-84-6, str. 159-173.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor knjizi “Traʃumanade intra li rúe”, autorice Roberte Dubac naslovljen Un caso di riscrittura: Roberta Dubac, dal racconto al testo drammatico, Šišan/Sissano, 2022., Zajednica Talijana iz Šišana, ISBN 978-953-58256-8-5, str. 7-19.

2021. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Sei più cinque donne con la penna in mano. Scrittrici e poetesse dell’Istria e del Quarnero di Giacomo Scotti u časopisu
«La Battana», br. 219., EDIT, Rijeka, 2021., ISSN 0522-473 X, str. 115-121.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il suono della parola: Eugenio Montale tra poesia e musica, u zborniku radova “Između Srednje Europe i Mediterana: glazba, književnost i izvedbene umjetnosti / Between Central Europe and the Mediterranean: Music, Literature and the Performing Arts” (uredile: Ivana Tomić Ferić i Antonela Marić), Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2021., ISBN 978-953-6617-54-8,
str. 623-643.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La personalità eclettica e innovativa di Laura Marchig, u e-časopisu «Amicando Semper», Spunti e contrappunti di arte, letteratura e critica culturale, br. 25 – Nuova Serie – uređuje Enzo Santese, Udine, 2021., ISSN 2724-5977, str. 3-5.

2020. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., A cento anni dalla nascita: l’insauribile attualità della produzione letteraria e saggistica di Gianni Rodari u časopisu «La Battana», br. 218., EDIT, Rijeka, 2020., ISSN 0522-473 X, str. 71-91.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il superamento dei confini linguistici e culturali: l’identità plurima di Koraljka (Kenka) Lekovich u knjizi “Confini, identità, appartenenze. Scenari letterari e filmici dell’Alpe Adria” (uredili: Angela Fabris i Ilvano Caliaro), De Gruyter, Berlin/Boston, 2020., ISBN 978-3-11-064005-2, str. 201-219.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Un pensiero relativo al Festival della Poesia del Mare, Piran, 2020, «il Trillo» br. 53, godina XXX, rujan-listopad 2020., glasilo Zajednice talijana iz Pirana, str. 15-17.

BORTOLETTO A., DEGHENGHI OLUJIĆ E., Laura Marchig e Carla Rotta, considerazioni introduttive per un confronto tra due innovatrici della letteratura istro-quarnerina, u časopisu «Studia Polensia», br. 9, Fakulteta za Interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2020., ISSN 1848-4905, str. 51-63.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Viaggio naturalistico, enogastronomico e culturale nell’Istria di Ulderico Bernardi e Marino Vocci u zborniku radova sa međunarodnog znanstvenog skupa “Visioni d’Istria, Fiume, Dalmazia nella letteratura italiana” održanog u Trstu 7.-8.11.2019. godine (uredili: Giorgio Baroni i Cristina Benussi), Biblioteca della “Rivista di letteratura italiana” 30, MMXX, Fabrizio Serra Editore, 2020., Pisa-Roma, ISSN 1828-8731 i ISBN 978-88-3315-240-0, str. 82-87.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Ritratto di una città. Pola nella narrativa delle scrittrici istro-quarnerine u zborniku radova “Idee, forme e racconto della città nella narrativa italiana”, sa XXIII. međunarodnog Kongresa A.I.P.I. “Le vie dell’italiano: mercanti, viaggiatori, migranti, cibernauti (e altro). Percorsi e incroci possibili tra letteratura, lingua, cultura e civiltà” održanog u Sieni od 5.-08.09.2018., (uredile: Cristina Placido, Lucinda Spera i Monica Cristina Storini), Franco Cesati Editore, Firenze, 2020., ISBN 978-88-7667-833-2, str. 187-198.

2019. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Un capodistriano illustre: Bruno Maier, cultore e custode del patrimonio letterario triestino e istriano, u časopisu «Studia Universitatis Hereditati», vol 7(2) (2019), Založba Univerze na Primorskem, Koper, 2019., ISSN 2350-5443, str. 9-22.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Poglavlje Croazia e Slovenia, u pjesničkoj antologiji “Poeti della diaspora italiana” (uredili: Luigi Bonaffini i Joseph Perricone), Cosmo Iannone Editore, Isernia, 2019., ISBN 978-8851602031, str. 185-303.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il Concorso d’Arte e Cultura “Istria Nobilissima”, strumento di tesaurizzazione della letteratura italiana dell’Istria e di Fiume, u knjizi “Istria Nobilissima” 50 anni del Concorso d’arte e di Cultura della Comunità Nazionale Italiana della Croazia e della Slovenia, Unione Italiana, Rijeka, 2019., ISBN 978-953-7994-06-8, str. 15-40.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il reportage narrativo di un breve soggiorno americano: Neve a Manhattan, l’America di Pier Antonio Quarantotti Gambini, u zborniku radova “Studi sull’immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare” (uredile: Eliana Moscarda Mirković, Ivana Lalli Paćelat, Tanja Habrle) sa međunarodnog znanstvenog skupa “Immagini e immaginari della cultura italiana/Prikazi i imaginariji talijanske kulture” održanog u Puli 21.-23.09.2017., Prospero Editore, Novate Milanese, 2019., ISBN 978-88-85491-72-4, str. 141-173.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Polifonia plurilinguistica, interculturale e intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly di Eliana Moscarda Mirković, «La Battana», br. 212., EDIT, Rijeka, 2019., ISSN 0522-473 X, str. 109-118.

2018. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il fascino del fiabesco: la fiaba tra passato e presente, u časopisu «Studia Polensia», br. 7. Fakulteta za Interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2018., ISSN 1848-4905, str. 73-106.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor zbirci pjesama La Carédia na istriotskom narječju autora Lina Capolicchia, Zajednica talijana “Armando Capolicchio” iz Galižane, Galižana, 2018., ISBN 978-953-58723-1-3, str. 11-17.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Leggere la città: Pola nella lirica in istroveneto, u zborniku radova “Dai margini a dentro, da dentro ai margini. Mappe dei cambiamenti letterari e culturali” sa XXII. Kongresa A.I.P.I. “La stessa goccia nel fiume – il futuro del passato” održanog u Budimpešti 31.08.-3.09.2016., (uredili: Anna Szirmai, Andre Szkárosi, Norbert Mátyus i Kata Szakál), Francesco Cesati Editore, Firenze, 2018., ISBN 978-88-7667-713-7, str. 109-120.

2016. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Dalla Trilogia istriana: appunti sul romanzo La ragazza di Petrovia di Fulvio Tomizza, u časopisu «Studia Universitatis Hereditati», vol. 4, br. 2, Založba Univerze na Primorskem, Koper, 2016., ISSN 2350-5443, str. 9-20.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il ruolo del libro e della lettura nella Bildung della persona: I classici della letteratura per l’infanzia, prima esperenzia letteraria e prima finestra sul mondo, u časopisu «Studia Polensia», br. 5, Fakultet za Interdisciplinarne Talijanske i Kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., ISSN 1848-4905, str. 58-87.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Pogovor u knjizi Piccoli naufragi nelle ore che precedono l’alba / Majhni brodolomi pred svitanje. Knjiga je zbirka odabranih priča autora Marca Apollonia koje je sa talijanskog na slovenski jezik preveo i objavio Gašpar Malej, KUD AAC Zrakogled i Zveza Modrobela-ptica, Koper, 2016., ISBN 978-93099-9-5, str. 186-199.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Oltre il viaggio, la scrittura e la vita. Appunti sull’opera di Claudio Magris, u zborniku radova sa istoimenovanog međunarodnog znanstvenog skupa “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV. / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre IV” održanog u Zadru i Preku 25.-27.10.2012., (uredile: Nedjeljka Balić Nižić, Luciana Borsetto i Andrijana Jusup Magazin), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., ISBN 978-953-331-123-4, str. 399-424.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Mauro Sambi, Diario d’inverno, u časopisu «La Battana», br. 199, EDIT, Rijeka, 2016., ISSN 0522-473 X, str. 116-127.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La letteratura degli italiani dell’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi: una nuova realtà della contemporanea storia letteraria italiana, u zborniku radova “Nuove (e vecchie) geografie letterarie nell’Italia del XXI secolo” sa XXI. Kongresa A.I.P.I. “Est-Ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali” održanog u Bariju 27.-30.08.2014., (uredili: Silvia Contarini, Margherita Marras i Giuliana Pias), Francesco Cesati Editore, Firenze, 2016., ISBN 978-88-7667-580-5, str. 101-109.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., I Sentieri di luce di Tullio Bressan: appunti per una teoria della letteratura giovanile, u zborniku radova “Letteratura Dalmata Italiana” sa međunarodnog skupa održanog u Trstu 27.-28.02.2015., (uredili Giorgio Baroni i Christina Benussi), Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma, 2016., ISBN 978-88-6227-777-8, str. 480-485.

2015. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il dialetto istroromanzo di Dignano d’Istria nei versi di Loredana Bogliun: appunti per un profilo critico, u zborniku radova “Letteratura italiana nel mondo. Nuove prospettive” sa međunarodnog skupa održanog u Orvietu 28. i 29.06.2015. god., (a cura di) Luigi Bonaffini i Joseph Perricone, Cosmo Iannone Editore, Isernia, 2015, ISBN 978-88-516-0165-2, str. 129-148.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi, Martin Muma/Martin Muma, autora Ligio Zanini, Unione Italiana, Capodistria, 2015., ISBN 978-961-93555-6-5, str. 8-18.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi, Racconti di guerra/Vojne zgodbe, autorice Nelide Milani, Unione Italiana, Capodistria, 2015., ISBN 978-961-93555-5-8, str. 8-20.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi, Mini e Maxi/Mini in Maxi, autora Maria Schiavata, Unione Italiana, Capodistria, 2015., ISBN 978-961-93555-0-3, str. 8-16.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi, Illudere parvenze di vita/Slepiti videze življenja, autora Alessandro Damiani, Unione Italiana, Capodistria, 2015., ISBN 978-961-93555-1-0, str. 6-16.

2014. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Nuove prospettive della Letteratura italiana dell’Istria, recenzija knjige “Storia e Antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano” autorice Nives Zudič Antonič, Edizioni Unione Italiana, Koper – Capodistria, 2014., ISBN 978-961-93555-2-7, str. 7-8.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi I multipli itinerari della memoria, Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina, autorice Moscarda Mirković Eliane, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2014., ISBN978-953-7498-92-4, str. 1-5.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Appunti sulla silloge Illudere parvenze di vita/Dočarati privid življenja (1986) di Alessandro Damiani u zborniku radova sa međunarodnog znanstvenog skupa “U spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.)” održanog u Zagrebu 15.-17.11.2012. god., Filozofski fakultet u Zagrebu – FF press, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-175-539-9, str. 555-564.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’innesto fecondo e originale del pensiero rinascimentale nell’opera di Marin Držić, u časopisu «Critica Letteraria», br. 164-165, Paolo Loffredo Iniziative editoriali, Napoli, 2014., ISSN 0390-0142, str. 643-668.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La terra e le origini ritrovate: il ritorno in Istria, spazio fisico interiore, di Anna Maria Mori u zborniku radova sa znanstvenog skupa “Già troppe volte esuli” letteratura di frontiera e di esilio održanog u Perugi 6.-7.11.2013. godine. Culture Territori Linguaggi – 3, Università degli studi di Perugia, Perugia, 2014., tom II. Forme di esilio, Migrazione, Frontiera: Teatro, ISBN 9788890642166, str. 177-191.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Poglavlje Croatia and Slovenia u antologiji “Poets of the Italian Diaspora” autora Perricone J. i Bonaffini L., Fordham University Press, New York, 2014., ISBN 978-0-8232-3254-3, str. 519-747.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Letteratura e pittura nelle pubblicazioni della collana “Altre lettere italiane” della casa editrice EDIT di Fiume (Croazia), u zborniku radova “Faber in fabula. Casi di intertestualità artistica nella letteratura italiana” sa međunarodnog skupa XX. Kongresa A.I.P.I. “L’Italia e le arti. Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica, e spettacolo” održanog u Salsburgu od 5.-8.09.2012. god., (a cura di) Ulla Musarra-Schröder i Franco Musarra, Franco Cesati Editore, Firenze, 2014., ISBN 978-88-7667-477-8, str. 215-225.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Un itinerario sofferto, personale e collettivo. Il destino degli istriani, vittime invincibili, nelle pagine dei testimoni, u zborniku radova L’esodo giuliano-dalmata nella letteratura, sa međunarodnog skupa održanog u Trstu od 28.02.-01.03.2013. god., (a cura di) Giorgio Baroni e Cristina Benussi, Biblioteca della “Rivista di letteratura italiana” 22, MMXIV, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2014., ISSN 1828-8731 e ISBN 978-88-6227-664-1, str. 34-40.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., AMBROSI RANDIĆ N., In memoriam prof.dr.sc. Vera Glavinić, «Studia Polensia», br. 3, Odjel za studij na talijanskom jeziku, Pula, 2014., ISSN 1848-4905, str. 3-12.

2013. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., FIORETTI F., I mafiosi di Leonardo Sciascia. Analisi di una riscrittura, «Tabula», br. 11, u časopisu Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2013., ISSN 1331-7830-6401, str. 103-114.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., CERGNA S., GOLOJKA C., La tradizione rovignese nella raccolta di racconti Odore di casa di Giovanni Santin, «Tabula», br. 11, u časopisu Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013., ISSN 1331-7830-6401, str. 93-102.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il patrimonio culturale e testimoniale degli italiani di Croazia e Slovenia ne Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, ISBN 978-86-6065-185-5, knjiga II., str. 1187-1197.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La creatività artistica quale strumento di emancipazione culturale. Letteratura e pittura degli italiani di Croazia e Slovenia: l’esempio di Claudio Ugussi, u časopisu «Studia Polensia», br. 2, Odjela za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013., ISSN 1848-4905, str. 25-50.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La narrazione della storia sulla scorta della memoria: Pola, città di drammi e sogni nei ricordi di Miroslav Bertoša, u: Ivan Jurković (ur.), Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3, Pula-Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Državni arhiv u Pazinu, 2013., ISBN 978-953-7498-66-5 (cjelina – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), ISBN 978-953-7498-69-6 (knj. 3 – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), str. 261-275.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Abitare poeticamente la vita. Appunti sulle Orme armoniose di Daniel Načinović, u časopisu «La Battana» br. 187, EDIT, Rijeka, 2013., ISSN 0522-473 X, str. 93-107.

2012. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La voce malinconica dell’Istria, sa međunarodnog skupa 10. Forum Tomizza 2009., zbornik (uredili: Patrizia Vascotto i Dušan Kalc), Skupina/Gruppo 85, Bollettino/Bilten 26-27, Trst, 2012., str. 106-126.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’universo femminile, lo spazio domestico e la famiglia nelle opere di Clara Sereni, u časopisu «Studia Polensia», br. 1, Odjela za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2012., ISSN 1848-4905, str. 45-67.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le passioni letterarie di un lessicografo, u zborniku međunarodnoga znanstvenog skupa “U spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.)”, Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14.11.2009., uredili Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, Filozofski fakultet, FF-press, Zagreb, 2012., ISBN 978-953-175-421-7, str. 83-93.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Gli Itinerari istriani di Romano Farina: percorsi di viaggio e di scrittura, u časopisu «La Battana», br. 185., EDIT, Rijeka, 2012., ISSN 0522-473 X, str. 9-35.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Immagini dell’Istria nei racconti di G. Stuparich, u zborniku radova “Giani Stuparich tra ritorno e ricordo”, sa međunarodnog znanstvenog skupa u Trstu od 20.-21.10. 2011. god., Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2012., ISBN 978-88-6227-468-5, str. 287-293.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’officina poetica di Mauro Sambi, voce raffinata della contemporanea lirica istro-quarnerina, u zborniku radova “Letteratura e oltre. Studi in onore di Giorgio Baroni” a cura di Paola Ponti, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2012., ISBN 978-88-6227-428-9, str. 650-660.

2011. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La scrittura femminile in Istria ed a Fiume. Riflessioni ed analisi, u zborniku radova “Istria e Puglia fra Europa e Mediterraneo”, Edizioni Studium, Roma, 2011., ISBN 978-88-382-4132-1, str. 162-194.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Appunti sulla letteratura per l’infanzia. Le opere per l’infanzia di Mario Schiavato a Radio Capodistria, u zborniku radova sa međunarodnog skupa “60 anni di radio tra di noi”, RTV Slovenija, Javni zavod, Radio Capodistria, Koper-Capodistria, 2011., ISBN 978-961-92841-1-7, str. 55-67.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’epilogo di una navigazione umana e di un’esperienza letteraria: Il sogno dalmata di Fulvio Tomizza, u zborniku radova “Con Fulvio Tomizza “nel chiaro della notte”, Circolo della Cultura e delle Arti Trieste, Trieste, 2011., ISBN 978-88-96925-03-4, str. 61-83.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Voci femminili dell’Istria e di Fiume, u knjizi “La donna in Istria e in Dalmazia nelle immagini e nelle storie”, ANVGD, 2011., Roma, ISBN 978-88-95552-04-0, str. 63-82.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Siamo parte della letteratura d’Italia, u časopisu «Panorama», br. 10, EDIT, Rijeka, 2011., ISSN 0475-6401, str. 20-21.

2010. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Viaggi, costumi, storia, fiabe e leggende. Il mondo adriatico di Giacomo Scotti, «Adriatico/Jadran», u časopisu «Rivista di cultura tra le due sponde», br. 1-2/2010., Fondazione Ernesto Giammarco, Pescara, 2010, ISSN 1828-5775,  str. 245-267.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Una nuova stagione della contemporanea narrativa istro-quarnerina, u časopisu «Comunicare letteratura», br. 3, Edizioni Osiride, Rovereto, 2010., ISSN 2035-1232, str. 303-308.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor zbirci pjesama Scadenze quotidiane, autorice: Anite Forlani, EDIT, Rijeka, 2010., ISBN 978-953-230-142-7, str. 11-23.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Una nuova scrittura che unisce, u prilogu o kulturi “La Voce in più – cultura” dnevnika «La Voce del Popolo», ISSN 0350-5030, godište V, br. 48, str. 3. (petak 2. travnja 2010.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Sulle orme di Carlo Dionisotti: alcune riflessioni sulla “geografia della letteratura”, u zborniku radova “Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione” sa međunarodnog znanstvenog skupa “Trent’anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro”, održanog u Puli 20.- 21.09.2008. god., Università Juraj Dobrila di Pola, Dipartimento di studi in lingua italiana, Pula, 2010., ISBN 978-953-7498-30-6, str. 105-111.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le pubblicazioni di Frano Čale nella rivista di cultura «La Battana» (Fiume, 1964), u zborniku radova “Hrvatsko talijanski književni odnosi 10”, izlaganje na znanstvenom skupu “U spomen na prof. dr. Frana Čalu (1927.-1993.)” Zagreb, 10. studenoga 2007. god., Hrvatsko talijanski književni odnosi 10, FF press, Zagreb, 2010., ISBN 978-953-175-350-0, str. 209-219.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il dialetto, voce inimitabile del patrimonio antropologico e comunitario istro-quarnerino, u časopisu «La Battana», br. 177., EDIT, Rijeka, 2010., ISSN 0522-473 X, str. 9-58.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Un’anima color cobalto. Il viaggio sentimentale di Laura Marchig nell’arcipelago quarnerino tra immagini e colori mediterranei, u zborniku radova “Letteratura adriatica: Le donne e la scrittura di viaggio” s međunarodnog znanstvenog skupa “Letteratura adriatica. Le donne e la scrittura di viaggio”, Capitolo (Puglia) 28-29.09.2010. god., uredila Eleonora Carriero – Edizioni digitali del CISVA, Lecce, 2010., ISBN 9788866220114, str. 253-265.

MILANI NELIDA i DOBRAN ROBERTO (uredili), Le parole rimaste, Storia della letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, Pietas Iulia-Edit, Pula-Rijeka, 2010., skupni ISBN 978-953-230-130-4 (dvosveščana knjiga)

U dvosveščanoj knjizi DEGHENGHI OLUJIĆ E. je autor 214 stranica teksta.

I. svezak knjige ISBN 978-953-230-131-1 (58 autorskih stranica teksta)
str. 483-488, 511-513, 517, 583-595, 597-617, 619-625, 627-632, 711.

Poglavlja u knjizi:
Umberto Matteoni str. 483-488, La presenza del dialetto nella produzione letteraria str. 511-513 i 517, Loredana Bogliun str. 583-595, Lidia Delton 597-608, Libero Benussi str. 609-617, Vlado Benussi str. 619-625, Romina Floris str. 627-632, Il dialetto, La lingua dell’identita opposta all’omologazione str.711.

II. svezak knjige ISBN 978-953-230-132-8 (156 autorskih stranica teksta)
str. 24-43, 85-87, 133-136, 343-406, 427-462, 489-491, 531-543, 577-584, 593-596.

Poglavlja u knjizi:
Percorsi e funzioni della rivista “La Battana” str. 24-43, Carla Rotta str. 85-86, Silvio Forza str. 86-87, Carla Rotta str. 133-136, Maurizio Tremul str. 343-368, Marco Apollonio str. 369-394, Ugo Veselizza str. 395-406, Roberto Dobran str. 427-446, Silvio Forza str. 447-454, Koraljka Lekovich str. 455-462, Mauro Sambi str. 489-491, Giuseppe Pino Trani str. 531-538, Roberta Dubac str. 539-543, Carla Rotta str. 577-584, Aljoša Curavić str. 593-596.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Appunti sulla silloge Piovono formiche carnivore e altre inezie di Alessandro Salvi, u časopisu «La Battana» br. 175, EDIT, Rijeka, 2010., ISSN 0522-473 X, str. 130-137.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Un ritratto d’autore. Il poligrafo Gianrinaldo Carli nell’Ereditiera veneziana di Fulvio Tomizza, u časopisu «Archeografo triestino», Società della Minerva, Trieste, 2010., Serie IV – volume LXX/1 (CXVIII/1 della raccolta), ISSN 0392-0038, str. 111-133.

2009. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Marianna Jelicich e il dovere di amare, u prilogu o kulturi “La Voce in più – cultura” dnevnika «La Voce del Popolo», ISSN 0350-5030, godište IV, br. 44, str. 3. (ponedjeljak 30. studenoga 2009.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Gianna Dallemulle Ausenak nume tutelare della polesanità, u prilogu o kulturi “La Voce in più – cultura” dnevnika «La Voce del Popolo», ISSN 0350-5030, godište IV, br. 43, str. 1 i 4. (subota 24. listopada 2009.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Poesia, desiderio di vita e verità, u prilogu o kulturi “La Voce in più – cultura” dnevnika «La Voce del Popolo», ISSN 0350-5030, godište IV, br. 42, str. 7. (utorak 29. rujna 2009.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi L’altra parte del cielo, autor: Marco Apollonio, EDIT, Rijeka, 2009., ISBN 978-953-230-112-0, str. 9-19.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La produzione di Carla Rotta: dagli abissi dell’anima femminile al fantastico mondo dell’infanzia, u časopisu «La Battana», br. 173/174, EDIT, Rijeka, 2009., ISSN 0522-473 X, str. 142-144 i 162-176.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Giacomo Scotti: l’approccio ludico e creativo alla scrittura, u časopisu «La Battana», br. 173/174., EDIT, Rijeka, 2009., ISSN 0522-473 X, str. 55-65.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La fisicità della memoria: eventi e luoghi nella scrittura femminile istro-quarnerina, u zborniku radova, “Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana” ((uredili: Michel Bastiaensen-Bruxelles, Alberto Bianchi-Wheaton College, Pietro De Marchi-Zurigo/Neuchâtel, Dagmar Reichardt-Brema, Daragh O’ Connell-Cork, Corinna Salvadori Lonergan-Dublino, Roman Sosnowski-Cracovia, Bart Van den Bossche-Lovanio-coordinatore, Ineke Vedder-Amsterdam), Atti del XVII Congresso A.I.P.I. održanog 22-26.08.2006. u Ascoli Piceno, Vol. III, Narrativa del Novecento e degli anni Duemila, Bruxelles, 2009., ISBN 978 90 8142 540 7, str. 109-120.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La letteratura degli Italiani di Croazia e Slovenia. Un patrimonio di valori etici ed estetici nell’Europa delle tante culture, u zborniku radova sa međunarodnog znanstvenog skupa “Civiltà italiana e geografie d’Europa”, (uredila: Bianca Maria Da Rif) održanog od 9.-24.09.2006. u Trstu, Kopru, Padovi i Puli, EUT-Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009., ISBN 978-88-8303-263-2, str. 229-233.

DEGHENHI OLUJIĆ E., La poesia che «spoglia» di Aljoša Curavić, u časopisu «La Battana», br. 171, EDIT, Rijeka, 2009., ISSN 0522-473 X, str. 131-145.

2008. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Una vita passata a trasmettere la passione per la letteratura, u časopisu «Panorama», br. 20, EDIT, Rijeka, 2008., ISSN 0475-641, str. 14-15.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Una storia poetica. Sulla silloge “Ri-Oriente” di Marina Moretti, u časopisu «TRIESTE Arte&Cultura», br. 130., Trieste, 2008., ISSN 1824-70750, str. 10-11.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Znakovi u tkivu vremena, u časopisu «Vijenac», ISSN 1330-2787, godište XVI, br. 374, Matica hrvatska, Zagreb, 2008., str. 10. (četvrtak 3. srpnja 2008.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il canto del disincanto, ovvero come invadere il lettore, u časopisu «La Battana», br. 169, EDIT, Rijeka, 2008., ISSN 0522-473 X, str. 69-78.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Dieze poesie da sentire e vedere, u prilogu o kulturi “La Voce in più – cultura” dnevnika «La Voce del Popolo», ISSN 0350-5030, godište IV, br. 4, str. 3. (subota 19. travnja 2008.)

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Appunti sulle sillogi Note di viaggio e Trittico di Alessandro Damiani, u časopisu «La Battana», br. 167, EDIT, Rijeka, 2008., ISSN 0522-473 X, str. 9-19.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Gabriella Musetti, A chi di dovere, u časopisu «La Battana», br. 166, EDIT, Rijeka, 2008., ISSN 0522-473-X, str. 159 -165.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il mito dell’infanzia nel romanzo “Le redini bianche” di Pier Antonio Quarantotti Gambini, u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa “Pier Antonio Quarantotti Gambini” koji je održan u Kopru 22.02.2007., (uredili: Maurizio Tremul, Andrej Bertok, Barbara Costamagna, Roberta Vincoletto), Unione italiana-Italijanska unija, Koper-Capodistria, 2008., ISBN 978-961-91318-3-1, str. 23-36.

2007. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La vita in forma di poesia, u časopisu «La Battana», br. 165, EDIT, Rijeka, 2007., ISSN 0522-473-X, str. 57-64.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Marco Apollonio tra tradizione e innovazione, u časopisu «La Battana», br. 165, EDIT, Rijeka, 2007., ISSN 0522-473 X, str. 119-142.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Quel bambino ipersensibile, u časopisu «Panorama», br. 22, EDIT, Rijeka, 2007., ISSN 0475-641, str. 11-13.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Alla ricerca di sé attraverso l’altro oltre le frontiere e i continenti, u časopisu «La Battana», br. 163, EDIT, Rijeka, 2007., ISSN 0522-473-X, str. 175-186.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Soggettività e luoghi nella poesia istriota, u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa “Il dialetto come lingua della poesia”održan u Trstu 28.-29.09.2006. (uredio: Fulvio Senardi), Università degli studi di Trieste, Dipartimento di lingue straniere, Centro studi Biagio Marin, Università degli Studi di Pécs, Dipartimento di italianistica, Trst, 2007., ISBN 978-88-87208-5-42, str. 49-56.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Antologia poetica io è un altro/Yo es otro, u časopisu «Trieste Arte & Cultura», br. 111, Hammerle Editori, Trieste, 2007., ISSN 1824-7075, str. 28-29.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Vlado Benussi, la geografia e l’anima di Rovigno, u časopisu «La Battana», br. 161, EDIT, Rijeka, 2007., ISSN 0522-473 X, str. 27-37.

2006. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u zbirci kratkih priča Femminile singolare, autorice: Carle Rotta, EDIT, Rijeka, 2006., ISBN 953-230-059-7, str. 9-16.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Storie raccontate con voce minima, u časopisu «Panorama», br. 4, EDIT, Rijeka, 2006., ISSN 0475-6401, str. 37-39.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La letteratura per l’infanzia oggi: prospettive metodologiche e itinerari di ricerca u zborniku radova sa znanstvenog skupa održanog 21.05.2004. u Kopru “Zgodnje učenje in poučevanje otrok”, zbornik (uredili: Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec), Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2006, ISBN 961-6033-84-0, str. 237-247.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., I testi dei cantautori italiani: la poesia del terzo millennio?, u časopisu «Metodički obzori», vol. 1, Visoka učiteljska škola,  Pula, 2006., ISSN 1846-1484, str. 89-103.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., KOŠUTA M., Versi diversi: poeti di due minoranze, Drugačni verzi: pesniki dveh manjšin, dvojezična dvosveščana antologija pjesnika dviju nacinalnih manjina, talijanske u Hrvatskoj i Sloveniji i slovenske u Italiji, Unione Italiana, Koper/Capodistria, 2006., I svezak. ISBN 10961-91318-2-7, 291 str., II svezak ISBN 10961-91318-1-9, 299 str.

2005. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Maier Bruno, Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., ISBN 953-6036-83-5, str. 463-464.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Fachinetti Michele, Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., ISBN 953-6036-83-5, str. 215-216.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u zbirci pjesama Granai de pulvaro (Granelli di polvere), autorice: Lidie Delton, EDIT, Rijeka, 2005., ISBN 953-230-029-5, str. 13-17.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Nel verso della madre antica. Excursus sulla poesia in istrioto di Eligio Zanini e Giusto Curto, u časopisu «Percorsi didattici», br. 4, EDIT – UI (Talijanska unija), Rijeka, 2005., ISSN 1845-5760, str. 89-106.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La poesia salva il dialetto, u časopisu «Panorama», br. 18, EDIT, Rijeka, 2005., ISSN 0475-6401, str. 38-40.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor antologije Istria Nobilissima, Trentasettesimo concorso di arte e cultura, Antologia delle opere premiate, Unione Italiana – Fiume, Università Popolare di Trieste, Trieste, 2004., (op. a. objavljen 2005. godine), str. 5-20.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume, una realtà culturale in continua crescita, u časopisu «Almanacco del Ramo d’Oro», br. 5/6, Il Ramo d’Oro Editore, Trieste, 2005., str. 159-182.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Percorsi e funzioni della rivista istro-quarnerina «La Battana» (Fiume, 1964), u časopisu “Rivista di letteratura italiana”, br. 3., Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa, 2005., ISSN 0392-825X, str. 47-61.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le riviste italiane in Istria nella prima metà del Novecento, u zborniku radova međunarodnog skupa “Letteratura e riviste” – Milano 31.03.-2.04.2004. god., Università Cattolica del Sacro Cuore”, (uredio: Giorgio Baroni) u časopisu «Rivista di letteratura italiana», br. 1-2, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2005., ISSN 0392-825X, str. 187-190.

2004. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., (a cura di/priredila) La forza della fragilità, Pietas Iulia-Pula, EDIT- Rijeka, 2004., ISBN 953-230-020-1, I. svezak 397 str., II. svezak 284 str.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u knjizi Personaggi femminili di Bianca Pitzorno, autor: Tanja Perc-Habrle, KIT GRM, Pula, 2004., ISBN 953-7016-03-X, str. 7-8.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La lirica di Maurizio Tremul, u časopisu «La Battana», br. 149/150, EDIT, Rijeka, 2004., ISSN 0522-473-X, str. 143-150.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La storia istriana negli occhi delle donne: Aurea Timeus, u knjizi La forza della fragilità, PIETAS IULIA-Pula i EDIT – Rijeka, 2004., ISBN 953-230-020-1, str. 50-62 (II. svezak).

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Voci poetiche del dialetto: Bogliun, Dallemulle, Delton, Floris, Micovillovic, u knjizi La forza della fragilità, PIETAS IULIA-Pula i EDIT – Rijeka, 2004., ISBN 953-230-020-1, str. 273-317 (I. svezak).

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La narrazione della memoria come difesa dall’oblio: Irma Sandri Ubizzo, u knjizi La forza della fragilità, PIETAS IULIA-Pula i EDIT – Rijeka, 2004., ISBN 953-230-020-1, str. 125-137 (I. svezak).

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il mare nella lirica italiana dell’Istroquarnerino: il poeta e “pescadour” Eligio (Ligio) Zanini, u zborniku radova “I mari di Niccolò Tommaseo” sa međunarodnog znanstvenog skupa “I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari/Mora Nikole Tommasea i druga mora”, Zagreb 4.-5.10.2002. god., (uredile: Morana Čale, Sanja Roić, Ivana Jerolimov), Biblioteka časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia Vol. 1., FF-Press, Zagreb, 2004., ISBN 953-175-208-7, str. 517-534.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La letteratura italiana dell’Istro-quarnerino tra tradizione e innovazione, u časopisu «Comunicare letterature lingue», Istituto Trentino di Cultura, br. 4, Il Mulino, Bologna, 2004., ISBN 88-15-09925-5, str. 307-334.

2003. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Incontro con la poesia per l’infanzia: filastrocche, indovinelli, conte e il loro impiego nell’insegnamento della L2, u zborniku radova “Argomenti e didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002”, seminara za stručno osposobljavanje nastavnika talijanskog jezika kao jezika društvene sredine (L2) 2000., 2001. i 2002., (zbornik uredile: Neala Ambrosi-Randić, Elis Deghenghi Olujić, Gabriela Pederzani, Rita Scotti Jurić), Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula, 2003., ISBN 953-99105-0-1, str. 103-125.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u zborniku radova Argomenti e didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002″, seminara za stručno osposobljavanje nastavnika talijanskog jezika kao jezika društvene sredine (L2) 2000., 2001. i 2002., (zbornik uredile: Neala Ambrosi-Randić, Elis Deghenghi Olujić, Gabriela Pederzani, Rita Scotti Jurić), Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula, 2003., ISBN 953-99105-0-1, str. 7-8.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La lirica e la narrativa di Maurizio Tremul, u knjizi L’italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino, (knjigu uredila: Nelida Milani Kruljac), br. 2, Pietas Iulia-Pula, EDIT-Rijeka, 2003., ISBN 953-230-003-1 (II. svezak), str. 219-255.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le protagoniste nella narrativa fantastica per l’nfanzia: per una rivendicazione al femminile,  u zborniku radova skupa “Argomenti e didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002”, seminara za stručno osposobljavanje nastavnika talijanskog jezika kao jezika društvene sredine (L2) 2000., 2001. i 2002. (zbornik uredile: Neala Ambrosi-Randić, Elis Deghenghi Olujić, Gabriela Pederzani, Rita Scotti Jurić), Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula, 2003., ISBN 953-99105-0-1, str. 127-136.

2002. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Verità storica e finzione letteraria in Fulvio Tomizza e Leonardo Sciascia, u časopisu «Rivista di letteratura italiana», Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Roma-Pisa, 2002., ISSN 0392-825X, str. 70-112.

2001. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il divenire della poesia dialettale, u časopisu «Tabula» br. 4, Filozofskog fakulteta u Puli, Pula, 2001., ISSN 1331-7830, str. 139-148.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’attività letteraria della comunità italiana dell’Istro-quarnerino quale patrimonio della cultura italiana e croata, u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa “Adriatico un mare di cultura. Problematiche e nuove strategie per lo scambio culturale e la diffusione del libro italiano in Croazia” koji je održan u Anconi od 06.-07.2000. godine, Quaderni della Società Dante Alighieri, br. 8., Anno LI, Serie IV, Roma, 2001., str. 94-111.

2000. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Predgovor u zbirci pjesama Indefiniti smarrimenti, autor: Mario Schiavato, EDIT, Rijeka, 2000., ISBN 953-6150-75-1, str. 5-7.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il viaggio a ritroso nel mondo dell’infanzia alla ricerca di sé, u predgovoru zbirke pripovijedaka Ricordi d’infanzia/Sjećanja iz djetinjstva, autor: Vladimiro Gagliardi, Literarni klub “Uljanik”, Pula, 2000., ISBN 953-96223-9-3, str. 9-11.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il piacere del sentir leggere. Aspetti psicopedagogici delle lettura vicariale e la possibilità della sua applicazione nell’insegnamento della L2, u časopisu «Scuola Nostra», br. 28, EDIT, Rijeka, 2000., ISSN 0351-5753, str. 69-79.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La scoperta dell’America, ovvero ipotesi per come componeva Tomizza, u zborniku radova međunarodnog skupa “Tomizza i mi. Susreti uz granicu” br. 1, održanog 27.-28.05.2000. u Umagu, zbornik (uredila: Fanuko Neda), Pučko otvoreno učilište “Ante Babić”, Umag, 2000., ISBN 953-97211-3, str. 99-108.

1999. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La fiaba e la sua applicazione nello studio della L2. La tradizione fiabistica istriana e Antonio Ive, u časopisu «Scuola Nostra», br. 27, EDIT, Rijeka, 1999., ISSN 0351-5753, str. 117-130.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le riviste culturali in lingua italiana in Istria nel nostro secolo come laboratorio di idee e strumenti di dibattito, u časopisu «Tabula», broj 1, Filozofskog fakulteta u Puli, Pula, 1999., ISSN 1331-7830, str. 121-129.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento, Pietas Iulia-Pula, EDIT, Rijeka, 1999., ISBN 953-6150-70-0, 146 str.

1998. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Antonio Gian Giuricin, u časopisu «La Battana» br. 127, EDIT, Rijeka, 1998., ISSN 0522-473 X, str. 35-38.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., “Pagine Istriane”: un’elaborazione culturale di gruppo, u časopisu Civiltà istriana. Ricerche e proposte, ETNIA, extra serie br. 1, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Rovinj-Trst, 1998, ISSN 0353-3271, str. 137-160.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Uno sguardo alla poesia italiana contemporanea e uno sguardo alla poesia italiana dell’Istroquarnerino, u časopisu «La Battana», poseban br. 4, EDIT, Rijeka, 1998., ISBN 953-6150-49-2, str. 11-26.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Per molti versi, poetska antologija 24 pjesnika s istarskog i riječkog područja koji pišu na talijanskom jeziku ili jednom od talijanskih dijalekata, «La Battana», poseban broj 4, EDIT, Rijeka, 1998., ISBN 953-6150-49-2, 238 str.

1997. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., “Tempi & Cultura” dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriana, u časopisu «La Battana» br. 126, EDIT, Rijeka 1997., ISSN 0522-473 X, str. 120-123.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le radici di Irma Sandri Ubizzo, u časopisu «La Battana» br. 125, EDIT, Rijeka, 1997., ISSN 0522-473 X, str. 25-29.

1996. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Italo Calvino, Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: proposta di un’opera d’autore per il pubblico giovanile, u časopisu «Scuola Nostra», br. 26, EDIT, Rijeka, 1996., ISSN 0351-5753, str. 105-112.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La lirica di A. Forlani, u časopisu «La Battana», br. 119, EDIT, Rijeka, 1996., ISSN 0522-473 X, str. 21-27.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il progetto culturale e letterario della rivista «La Battana», u časopisu «Quaderni» dell’Istituto di Sociologia Internazionale (ISIG), Gorizia, 1996., str. 73-85.

1995. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., I fogli comico-satirici in lingua italiana in Istria agli inizi del ‘900: “El Merlo”,”El Pevere” e “La Befana”, u časopisu «La Battana», br. 115, EDIT, Rijeka, 1995., ISSN 0522-473 X, str. 116-129.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel corso dei tre periodi che hanno caratterizzato la storia della penisola: sviluppo e ruolo, u zborniku drugog međunarodnog skupa “Jezici i kulture u doticajima”, Pedagoški Fakultet Pula, Università degli Studi Trieste, Trieste, 1995., ISBN 953-96140-0-7, str. 27-37.

1993. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La seconda serie della rivista “Pagine Istriane” (l’annata 1922-1923), u časopisu «La Battana», br. 110, EDIT, Rijeka, 1993., ISSN 0522-473 X, str. 82-93.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Maschile e femminile, u časopisu «La Battana», br. 109, EDIT, Rijeka, 1993., ISSN 0522-473 X, str. 38-44.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La prima serie della rivista “Pagine Istriane” (1904-1918), u časopisu «La Battana», br. 108, EDIT, Rijeka, 1993., ISSN 0522-473 X, str. 68-75.

1992. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La mia gente di Aurea Timeus, u časopisu «La Battana», br. 105, EDIT, Rijeka, 1992., ISSN 0522-473 X, str. 68-71.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La pubblicistica italiana in Istria dai primi del ‘900 al 1918, u časopisu «La Battana», br. 106, EDIT, Rijeka, 1992., ISSN 0522-473 X, str. 50-59.

1989. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., La cultura francese nell’opera di Leonardo Sciascia, u zborniku prvog međunarodnog skupa Jezici i kulture u doticajima, Pedagoški Fakultet Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula, Pula, 1989., YUISSN 0532-4469, str. 115-120.

1986. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., Il giallo sciasciano: un genere”ameno” che diventa “impegnato”, u zborniku radova «Radovi», br. 6, Pedagoškog Fakulteta Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula, Pula, 1986., YUISSN 052-4469, str. 153-161.

1985. god.

DEGHENGHI OLUJIĆ E., L’illuminismo nelle opere di Leonardo Sciascia con particolare riferimento al romanzo Il Consiglio d’Egitto, u zborniku radova «Radovi», br. 5, Pedagoškog Fakulteta Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula, Pula, 1985., YUISSN 0532-4469, str. 322-328.