Članstvo u strukovnim udrugama,

zakladama i odborima

Prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić kao aktivna društvena radnica obnašala je, a i sada obnaša razne društvene i stručne funkcije. Svojim je dosadašnjim radom i članstvom u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i strukovnim udrugama i zakladama dala veliki doprinos promociji vrijednosti i ugleda hrvatske talijanistike u nas i u inozemstvu. Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja.

Članstvo u strukovnim udrugama, zakladama i odborima

 

 • Društvo književnica Italije – SIL (Società Italiana delle Letterate),
 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori di Italiano),
 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana),
 • Međunarodna udruga američkih talijanista – AAIS (Associazione Americana di Studi Italiani),
 • Američka međunarodna udruga talijanista – AATI (American Association of Teachers of Italian),
 • Međunarodna udruga talijanista Balkana – AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani),
 • Znanstvena udruga Pietas Iulia – Pula,
 • Društvo književnika i djelatnika u kulturi Zajednice Talijana u RH i Sloveniji (Cenacolo degli operatori culturali della CNI),
 • Znanstveni i jamstveni odbor Zaklade “Alexander Langer Stiftung – Onlus”, Bolzano/Bozen, Italija ispred Istarske županije za razdoblje 2000. – 2002. god.,
 • Međunarodni znanstveni odbor Interuniverzitetskog centra – Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.) od 2009. god.,
 • Studia Mediterranea (SMED) – Centar za interdisciplinarne studije Filozofskog fakulteta u Splitu od 2017. god.,
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre/Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell’Istria pri Fakultetu za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije – od utemeljenja 2018. god.,
 • Hrvatski odbor za dodjelu književne nagrade Zaklade “Premio di Napoli”, članica povjerenstva od 2007. – 2011. god.,
 • Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” – članica prosudbenog povjerenstva u 2003., 2005., 2006. i 2011. god.,
 • Lapis Histriae – članica žirija međunarodnog književnog natječaja za kraće prozne oblike od 2008. – 2014. god.,
 • Drago Gervais – članica žirija književne nagrade u 2011. i 2013. god.,
 • Premio Internazionale Poesia del Mare di Pirano – članica prosudbenog povjerenstva u 2020. god.,
 • Vijeće za književnost i izdavaštvo Istarske županije – članica u četiri mandata od 2005. – 2008., 2009. – 2012., 2013. – 2016. i 2017. – 2020. god.,
 • Talijanski P.E.N. centar u Trstu od 2014. god.,
 • Il Ponte rosso – udruga i e-časopis za umjetnost i kulturu iz Trsta od 2020. god.