Članstvo u strukovnim udruženjima,

zakladama, odborima, ocjenjivačkim

povjerenstvima i uredništvima časopisa

Prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić inicijatorica je, organizatorica i moderatorica kulturnih događanja i promotivnih aktivnosti vezanih za knjigu i kulturne sadržaje autohtone talijanske nacionalne zajednice u Istri i Rijeci. Svojim dosadašnjim radom i dužnostima koje je obnašala na matičnoj visokoškolskoj ustanovi u Puli kao i članstvom u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i strukovnim udrugama i zakladama stekla je razgranatu mrežu suradničkih  znanstvenih kontakata te dala veliki doprinos održavanju tradicije i promocije vrijednosti i ugleda hrvatske talijanistike u nas i u inozemstvu.

Nadalje, u prilog navedenoga potrebno je spomenuti i višegodišnje članstvo prof.dr.sc. Deghenghi Olujić u sastavima stručnih povjerenstava u postupcima izbora i promaknućima u viša znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta mlađih kolega talijanista, kako na matičnoj visokoškolskoj ustanovi u Puli (Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli) gdje je bila dugogodišnja nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice u trajnom izboru, tako i na ostalim visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj i u Republici Sloveniji gdje postoje sveučilišni studiji talijanistike.

Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja.

Članstvo u strukovnim udruŽENJIMA, zakladama, odborima, OCJENJIVAČKIM POVJERENSTVIMA I UREDNIŠTVIMA ČASOPISA

 

Strukovna udruženja

 • Društvo književnica Republike Italije – SIL (Società Italiana delle Letterate),
 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori di Italiano),
 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana),
 • Međunarodna udruga američkih talijanista – AAIS (American Association for Italian Studies),
 • Međunarodna udruga američkih talijanista – AATI (American Association of Teachers of Italian),
 • Međunarodna udruga talijanista Balkana – AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani),
 • Znanstvena udruga Pietas Iulia – Pula (Società di Studi e di Ricerche Pietas Iulia),
 • Društvo književnika i djelatnika u kulturi Zajednice Talijana u RH i Sloveniji (Cenacolo degli operatori culturali della CNI),
 • Talijanski P.E.N. centar u Trstu od 2014. god.,
 • Il Ponte rosso – udruga i e-časopis za umjetnost i kulturu iz Trsta od 2020. god.

Odbori i Centri

 • Znanstveni i jamstveni odbor Zaklade “Alexander Langer Stiftung – Onlus”, Bolzano/Bozen, Italija ispred Istarske županije za razdoblje 2000. – 2002. god.,
 • Savjetodavni odbor za pitanja kulture Istarske županije u 2004. godini,
 • Vijeće za književnost i izdavaštvo Istarske županije – članica u pet uzastopnih četverogodišnjih mandata od 2005. – 2009., 2009. – 2013., 2013. – 2017., 2017. – 2021. i 2021. – 2025. god.,
 • Međunarodni međusveučilišni centar za izučavanje jadranskih putovanja, Lecce, Italija – Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.) od 2009. god.,
 • Centar Studia Mediterranea (SMED) – Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Splitu od 2017. god.,
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre/Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell’Istria pri Fakultetu za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije – od utemeljenja 2018. god.,
 • Hrvatski odbor za dodjelu književne nagrade Zaklade “Premio di Napoli”, članica povjerenstva od 2007. – 2011. god.

Ocjenjivačka povjerenstva

 • Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” – članica povjerenstva za književnost u 2003., 2005., 2006., 2011., 2021. i 2022. god.,
 • Lapis Histriae – članica žirija međunarodnog književnog natječaja za kraće prozne oblike od 2008. – 2014. god.,
 • Drago Gervais – članica žirija književne nagrade u 2011. i 2013. god.,
 • Premio Internazionale Poesia del Mare di Pirano – članica povjerenstva u 2020. i 2022. god.,

Uredništva časopisa

 • “La Battana” – tromjesečnik za književnost i kulturu na talijanskom jeziku riječke novinsko-nakladničke kuće EDIT – članica uredništva od 2002. – 2003. god. i od 2009. – 2022. god.,
 • “Studia Polensia” – znanstveno-stručni časopis nekadašnjeg Odjela za studij na talijanskom jeziku a sada Filozofskog fakulteta u Puli koji izlazi jednom godišnje  (glavna urednica od 2012. – 2017. god.)