prof.dr.sc.

Elis Deghenghi Olujić

 

Sveučilišna profesorica u miru, talijanistkinja

Znanstvena grana: Teorija i povijest književnosti

 

Highlights

BOOK TRAILERI NOVINSKO IZDAVAČKE USTANOVE EDIT IZ RIJEKE

 

Book traileri su kratki video isječci različite duljine trajanja, od 30 sekunda do 5 minuta, kojima je cilj na moderan, zabavan i informativan način promovirati književne naslove.

Elis DEGHENGHI OLUJIĆ sveučilišna je profesorica u miru rođena 1953. godine u Puli gdje živi i djeluje.
Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Do umirovljenja 2020. godine bila je zaposlena na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. Na toj je sveučilišnoj sastavnici obnašala dužnost voditeljice Katedre za talijansku književnost i predavala kolegije iz područja talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obnašala je razne dužnosti organizacijskoga i znanstvenoga tipa, pa tako i funkciju prorektorice za znanost i istraživanje u četverogodišnjem mandatu od 10./2013. do 10./2017. godine.

Radovi

Objavljene knjige

 

Per molti versi

Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento

La forza della fragilità

Versi diversi

ČLANSTVA

 

Kao aktivna društvena radnica obnašala je, a i sada obnaša razne društvene i stručne funkcije. Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja.