prof.dr.sc.

Elis Deghenghi Olujić

 

Sveučilišna profesorica u miru, talijanistkinja

Znanstvena grana: Teorija i povijest književnosti

 

Highlights

BOOK TRAILERI NOVINSKO IZDAVAČKE USTANOVE EDIT IZ RIJEKE

 

Prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić snimila je book trailere / videonajave knjiga za novinsko-izdavačku ustanovu EDIT iz Rijeke čija je višegodišnja suradnica s književno-kritičkim prilozima i osvrtima u njihovim tiskanim izdanjima.

Elis DEGHENGHI OLUJIĆ sveučilišna je profesorica u miru rođena 1953. godine u Puli gdje živi i djeluje.
Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Umirovljena je u listopadu 2020. godine u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom izboru na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali gdje je obnašala dužnost predstojnice Katedre za talijansku književnost i predavala kolegije iz područja talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež.

Na matičnom sveučilištu (Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli) obnašala je razne odgovorne dužnosti organizacijskoga i znanstvenoga tipa i to: dužnost višegodišnje predstojnice Katedre za talijansku književnost, pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku (prednika Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) u dva uzastopna mandata, prorektorice za znanost i istraživanje u mandatom razdoblju 2013. – 2017. god., voditeljice Centra za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre te funkciju glavne urednice znanstvenog časopisa “Studia Polensia”.

Pored intenzivne pedagoške i redovite znanstvene aktivnosti tijekom godina prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić sudjelovala je i u organizaciji različitih manifestacija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, bila je promotorica ili moderatorica kulturnih događanja vezanih uz knjigu i kulturne sadržaje na javnim tribinama, okruglim stolovima, medijskim prezentacijama književnika (književne večeri – susreti s autorom), gostovanjima u radijskim i TV emisijama.

Objavila je samostalno više od stotinu znanstvenih i stručnih radova u knjigama, književno-kritičkim časopisima, zbornicima i drugim periodičkim publikacijama u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Radovi

Objavljene knjige

 

Per molti versi

Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento

La forza della fragilità

Versi diversi

ČLANSTVA

 

Kao aktivna društvena radnica obnašala je, a i sada obnaša razne društvene i stručne funkcije. Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja.