prof.dr.sc.

Elis Deghenghi Olujić

 

Sveučilišna profesorica u miru, talijanistkinja

Znanstvena grana: Teorija i povijest književnosti

 

Highlights

BOOK TRAILERI NOVINSKO IZDAVAČKE USTANOVE EDIT IZ RIJEKE

 

Book traileri su kratki video isječci različite duljine trajanja, od 30 sekunda do 5 minuta, kojima je cilj na moderan, zabavan i informativan način promovirati književne naslove.

Elis DEGHENGHI OLUJIĆ sveučilišna je profesorica u miru rođena 1953. godine u Puli gdje živi i djeluje.
Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Do umirovljenja 2020. godine bila je zaposlena na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. Na toj je sveučilišnoj sastavnici obnašala dužnost voditeljice Katedre za talijansku književnost i predavala kolegije iz područja talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež.

Radovi

Objavljene knjige

 

Per molti versi

Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento

La forza della fragilità

Versi diversi

ČLANSTVA

 

Kao aktivna društvena radnica obnašala je, a i sada obnaša razne društvene i stručne funkcije. Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja.