EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT (CV)

 

European Curriculim Vitae je standardiziran obrazac za životopis u zemljama Europske zajednice i sastoji se od sljedećih odjeljaka: zaglavlja s osnovnim podacima o osobi, radnom iskustvu, podacima o obrazovanju, znanju jezika i stečenim vještinama. 

 

 

Elis Deghenghi Olujić - EU CV (pdf) - details

 

 

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti