Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Novosti >>

Sveučilište: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sastavnica: Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja

Pristupnica: MARINA RADOŠIĆ

Studijska grupa: Predškolski odgoj

Kolegij: Dječja književnost

Datum: 17. listopada 2007.

Sat: 12.00

Prostorija:

Naslov diplomskog rada: NEGATIVNI LIK U NEKIM DJELIMA DJEČJE KNJIŽEVNOSTI

Povjerenstvo u sastavu:

mr.sc. Nevia Močinić, predsjednik
Maria Grazia Brajković, prof. član
dr.sc. Elis Deghenghi Olujić, mentor

                                * * * *   

Università: Università Juraj Dobrila di Pola

Dipartimento: Dipartimento per la formazione di insegnanti ed educatori

Studente: MARINA RADOŠIĆ

Corso: Educazione prescolare

Insegnamento: Letteratura per l'infanzia

Data: 17 ottobre 2007

Ore: 12.00

Aula:

Titolo della tesi di laurea:  IL PERSONAGGIO NEGATIVO IN ALCUNE OPERE
                                DELLA LETTERATURA PER L'INFANZIA

Commissione giudicatrice:

mr.sc. Nevia Močinić, presidente
Maria Grazia Brajković, prof. membro
dr.sc. Elis Deghenghi Olujić, relatore

   

 


Arhiva novosti / Archivio notizie

Naslovna stranica / Pagina iniziale

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti