Seminarski rad


Seminarski je rad samostalna stručno obrađena izabrana tema. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje analitičkog čitanja teksta kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi.


Ciljevi su izrade seminarskoga rada:

 • proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa,
 • naučiti samostalno pretraživati i koristiti različitim resursima (Internet i literaturom),
 • iznositi vlastito znanje u pisanom i usmenom obliku,
 • priprema i vježbanje za izradu završnog rada.

 
Elementi seminarskog rada

 • Naslovnica [kliknite na poveznicu]
 • Sadržaj
 • Uvod
 • Izlaganje tematike
 • Zaključak
 • Popis priloga
 • Popis literature 

Preporučljiv opseg seminarskoga rada je 10 do 15 stranica.

 Tehničke upute

Seminarski rad predaje se kao računalni ispis. Tekst rada je u Times New Roman,  veličina slova 12, prored 1.5, poravnato, stranice paginirane, naslovi poglavlja veličine 14 točaka a za sve ostalo vidi uputu za pisanje završnog rada. [kliknite na poveznicu]

 

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti