RASPORED PREDAVANJA U AK. GOD. 2019./2020.

 

Oblici nastave
  

(1) Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, vježbi, terenske prakse/nastave,
konzultativne nastave, stručno-pedagoške prakse i u drugim oblicima.
(2) Svi oblici nastave izvode se sukladno studijskom programu i IPN-u.

Predavanja

Predavanje je temeljni nastavni oblik kojim nastavnik predaje gradivo sadržano u Nastavnom programu.Uz gradivo predviđeno nastavnim programom predmet predavanja mogu biti i nova znanstvena i stručna znanja i spoznaje, analize aktualnih pitanja koji su u vezi s predviđenim gradivom.Na početku predavanja nastavnik u sažetom obliku predočuje studentima nastavni program s naznakom dinamike njegovog ostvarenja, metodu rada, način održavanja ispita, temeljnu i dopunsku literaturu i druge informacije. Sve ove informacije objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta, odnosno fakulteta.

 Seminari

Seminar je oblik nastave koji se obavlja radi temeljitijeg upoznavanja studenata sa sadržajem kolegija, radi obrade odabranih problema iz IPN kolegija i radi uvođenja studenata u znanstveni rad.

(Izvor: Pravilnik o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.)

 

 LJETNI SEMESTAR

 

Preddiplomski sveučilišni studij

Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće / Le origini della letteratura italiana e il Duecento
Utorak od 8.00 - 9.30 sati, dvorana 7
Syllabus:


Seminar talijanske književnosti 2. / Seminario della letteratura italiana 2
Utorak od 9.30 - 11.15 sati, dvorana 7
Syllabus: 


Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento
Utorak od 13.15 – 14.45 sati, dvorana 7
Syllabus:

 

Diplomski sveučilišni studij


Realizam u talijanskoj književnosti tridesetih godina XX. stoljeća i neorealizam / Il realismo nella narrativa italiana degli anni Trenta e il Neorealismo
Ponedjeljak od 8.00 - 11.15 sati, dvorana 28/4
Syllabus:

 

povratak na vrh ]

 

 

 

 

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti