Mentorstvo

Popis studenata kojima sam bila mentor s naslovom njihovih diplomskih radova možete vidjeti ovdje. [ Kliknite na poveznicu ]

DIPLOMANDI (52)

1995. godina

            ZENNARO VIRNA, Pedagoški fakultet u Kopru
            MOSCARDA CATERINA, Pedagoški fakultet u Puli
            MIKELIĆ KRISTINA, Pedagoški fakultet u Puli
            MATIJAŠIĆ NIVES, Pedagoški fakultet u Kopru

1997. godina

           RADOLOVICH ROSANNA, Pedagoški  fakultet u Puli
           IVANČIĆ IVA, Pedagoški fakultet u Puli
           ČOZA DANIELA, Pedagoški fakultet u Puli
           OPAČIĆ KARIN, Pedagoški fakultet u Puli

1998. godina

           LONZAR SABINA, Pedagoški fakultet u Puli

1999. godina

           SLAMA GIACHIN LAURA, Pedagoški fakultet u Kopru
           TRANI ERLENE, Pedagoški fakultet u Kopru

2000. godina

           PUHAR MAJA, Filozofski fakultet u Puli
           MEHMEDOVIĆ JASENKA, Filozofski fakultet u Puli
           BESTULIĆ BOJANA, Filozofski fakultet u Puli
           GIOVANNINI ALESSANDRO, Filozofski fakultet u Puli
           NJEŽIĆ SANJA, Filozofski fakultet u Puli
           LABINJAN FATMA, Visoka učiteljska škola u Puli
           MALUSÀ PATRIZIA, Filozofski fakultet u Puli
           TEKOVIĆ TAMARA, Filozofski fakultet u Puli

2001. godina

           URODA TAMARA, Filozofski fakultet u Puli
           MANZIN SANDRO, Filozofski fakultet u Puli
           PUČIĆ JASMINKA, Filozofski fakultet u Puli
           CARDINETTI DANIELA, Filozofski fakultet u Puli
           PERC HABRLE TANJA, Filozofski fakultet u Puli
           RUMAC ADA, Visoka učiteljska škola u Puli

2002. godina

           BOSICH PATRIZIA, Filozofski fakultet u Puli
           PLEŠE DOROTEA, Filozofski fakultet u Puli
           FILIPIĆ MATIJAŠ MIRTA, Filozofski fakultet u Puli

2003. godina

           MANDIĆ MARTINA, Filozofski fakultet u Puli
           BLANDINI GIANFRANCA, Filozofski fakultet u Puli
           SCIUCCA MELITA, Filozofski fakultet u Puli
           RADOŠIĆ DARKO, Filozofski fakultet u Puli
           KLIBA NARCISA, Filozofski fakultet u Puli

2004. godina

           NOVELLO DALIBORKA, Filozofski fakultet u Puli
           KULENOVIĆ VEDRANA, Filozofski fakultet u Puli
           TOMAIĆ TATJANA, Filozofski fakultet u Puli
           BROZOLO SNJEŽANA, Filozofski fakultet u Puli
           GHERSINICH FIŠKUŠ DAISY, Filozofski fakultet u Puli

2005. godina

           BAŠIĆ MARIJA, Filozofski fakultet u Puli
           FABRO ERIKA, Filozofski fakultet u Puli
           BIASIOL FIORELLA, Filozofski fakultet u Puli
           MODRUŠAN DAVID, Filozofski fakultet u Puli

2006. godina

           CVEK TIZIANA, Filozofski fakultet u Puli
           KRIŽMAN PETRA, Filozofski fakultet u Puli

2007. godina

           RADOŠIĆ MARINA, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja u Puli

2008. godina

           PREKALJ KRISTIJAN, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli
           CAPOLICCHIO GABRIELLA, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli
           FIORETTI FABRIZIO, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli

2009. godina

            MARIČIĆ SABRINA, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja u Puli
            NINKOVIĆ SNJEŽANA, Filozofski fakultet u Splitu

2010. godina

            ROVIS KLAUDIJA, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli

2011. godina

            NICKY MANUELA, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli

2015. godina

            IVANČIĆ KRISTINA, Odjel za studij na talijanskom jeziku u Puli
               

                      

 MAGISTRANDI I DOKTORANDI (5)

          MOSCARDA MIRKOVIĆ ELIANA, Filozofski fakultet u Zagrebu          
          CERGNA SANDRO, Filozofski fakultet u Zagrebu
          SAFTICH DARIO, Filozofski fakultet u Zagrebu 
          FIORETTI FABRIZIO, Filozofski fakultet u Zagrebu
          ZANCOVICH SARAH, Filozofski fakultet u Zagrebu        

  

 
povratak na vrh ] 

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti