Prijava i odjava ispita


Prijava ispita

                                       Članak 16.
(1) Student ispit prijavljuje najkasnije tri radna dana prije održavanja ispita.
(2) Student prijavljuje ispit putem Studomata.

Odjava ispita

                                        Članak 17.
(1) Student ima pravo odjaviti ispit najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.
(2) Student odjavljuje ispit putem Studomata.
(3) Ako student nije pristupio polaganju ispita, a nije odjavio ispit sukladno stavku 1. i 2. ovog
članka prijavljeni ispit mu se uračunava u ukupan broj mogućih izlazaka na ispit iz istog kolegija,
sukladno članku 34. ovog Pravilnika, te se u ispitnu listu upisuje "0".

Izvor: Pravilnik o studiranju Svečilišta Jurja Dobrile u Puli

   

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

 

  MJESEC
Studeni
Veljača
Travanj Lipanj Srpanj
Rujan
  DATUM
9
8 i 22
12 14 1
6 i 20
  SAT
9.00
9.00
10.00 9.00 9.00
9.00
 

 [ povratak na vrh ]

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti